تولید چای ماسالا

تولید چای ماسالا فله با استانداردهای بهداشتی

تولید چای ماسالا فله با استانداردهای بهداشتی از کشور هند صورت می گیرد. این نوع از چای قبل از واردات به کشور، تمامی عوامل بهداشتی آن ارزیابی می شود و بنابراین مح

بیشتر بخوانید